Z wizją, pasją i zaangażowaniem
realizujemy projekty
i podejmujemy się realizacji
każdego zadania!

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce odc. Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód) – Kielce (DK73)

Rozpoczęcie projektu: 05.2023
Zakończenie projektu: obecnie trwa realizacja
Zakres projektu: 16 obiektów mostowych
Inwestor: Lafrentz Polska Sp. z o. o.
Zleceniodawca: Lafrentz Polska Sp. z o. o.
Zakres zlecenia: Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny i wykonawczy.

Czytaj więcej ...

Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Łapach wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 681

Rozpoczęcie projektu: 07.2022
Zakończenie projektu: obecnie trwa realizacja
Długość całkowita: 162,40 m
Szerokość całkowita: 15,40 m
Rozpiętość przęseł: 17,75+7×18,00+17,75 m
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana
Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Wartość zlecenia: 1 035 660,00 zł brutto
Zakres zlecenia: Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy branży mostowej, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodnoprawne.

Czytaj więcej ...

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja mostków na Cytadeli”

Rozpoczęcie projektu: 08.2022
Zakończenie projektu: obecnie trwa realizacja
Zakres projektu: 4 obiekty mostowe
Inwestor: Miasto Poznań
Inwestor zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Zleceniodawca: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Zakres zlecenia: Projekt budowlany i wykonawczy branży mostowej, decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę i rozbiórkę.

Czytaj więcej ...

Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z dojazdami

Rozpoczęcie projektu: 01.2021
Zakończenie projektu: obecnie trwa realizacja
Długość całkowita: 898,00 m
Szerokość całkowita: 25,20 m
Rozpiętość przęseł: 42+3×52+90+2×160+90+3×52+42 m
Inwestor: PZD Garwolin
Wartość zlecenia: 5 264 289,30 zł brutto
Zakres zlecenia: Studium Korytarzowe STEŚ, Koncepcja Programowa, Projekt Budowlany wraz z decyzją ZRID, Projekt Wykonawczy.

Czytaj więcej ...

Projekt branży mostowej dla zadania „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12” – w systemie projektuj i buduj

Rozpoczęcie projektu: 08.2021
Zakończenie projektu: 03.2023
Zakres projektu: 14 obiektów mostowych (2 mosty, 12 wiaduktów)
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Zleceniodawca: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Wykonawca: Mirbud S.A. (Lider Konsorcjum), Kobylarnia S.A. (Partner Konsorcjum)
Zakres zlecenia: Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny branży mostowej (decyzja ZRID)

Czytaj więcej ...