Z wizją, pasją i zaangażowaniem
realizujemy projekty
i podejmujemy się realizacji
każdego zadania!

Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska, a m. Świerże Górne wraz z dojazdami

Rozpoczęcie projektu : 01.2021
Zakończenie projektu : 03.2024
Orientacyjna długość mostu : 1000 m
Orientacyjna szerokość mostu : 25 m
Inwestor : PZD Garwolin
Wartość zlecenia : 5 264 289,30 zł brutto
Zakres zlecenia : Studium Korytarzowe, STEŚ, Koncepcja Programowa, Projekt Budowlany wraz z decyzją ZRID, Projekt Wykonawczy

Projekt branży mostowej dla zadania „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12” – w systemie projektuj i buduj

Rozpoczęcie projektu: 08.2021
Zakończenie projektu: 03.2023
Zakres projektu: 14 obiektów mostowych (2 mosty, 12 wiaduktów)
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Zleceniodawca: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Wykonawca: Mirbud S.A. (Lider Konsorcjum), Kobylarnia S.A. (Partner Konsorcjum)
Zakres zlecenia: Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny branży mostowej (decyzja ZRID)

Czytaj więcej ...

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P nad rzeką Wartą w miejscowości Ląd

Zakończenie projektu: 04.2022
Długość całkowita: 210,80 m
Szerokość całkowita: 11,00 m
Rozpiętość przęseł: 36,00+50,00+44,00+44,00+36,00 m
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja belkowa zespolona
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy
Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy
Zakres zlecenia: Projekt budowlany i wykonawczy branży mostowej, decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę

Czytaj więcej ...

Budowa kładki dla rowerzystów przy moście nad kanałem Bystrym w Augustowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 Augustów – Lipsk – w systemie projektuj i buduj

Zakończenie projektu: 08.2021
Długość całkowita: 66,00 m
Szerokość całkowita: 3,40-3,80 m
Rozpiętość przęseł: 65,00 m
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja belkowa zespolona
Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Zleceniodawca/Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Zakres zlecenia: Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, projekt warsztatowy, decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę

Czytaj więcej ...

Budowa mostu przez rz. Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek

Zakończenie projektu: 02.2021
Długość całkowita: 202,75 m
Szerokość całkowita: 15,90 m
Rozpiętość przęseł: 50,00+100,00+50,00 m
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja skrzynkowa, sprężona, budowa metodą nawisową.
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Zleceniodawca: SKANSKA S.A.
Zakres zlecenia: Projekt wykonawczo-technologiczny

Czytaj więcej ...