Z wizją, pasją i zaangażowaniem
realizujemy projekty
i podejmujemy się realizacji
każdego zadania!

Ścieżka w koronach drzew. Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek.

Rozpoczęcie projektu : 04.2019
Zakończenie projektu : 01.2020
Długość całkowita : ~250 m
Szerokość całkowita : 2,1 m
Konstrukcja : drewniana
Inwestor : Miasto Poznań, Zakład Lasów Poznańskich
Zleceniodawca/Wykonawca : Mosty Poznań Sp. z o.o.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej wykonanej przez Biuro Projektowe AN-Architekt mgr inż. arch. Adam Nogaj

Czytaj więcej ...

Projekt branży mostowej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S61, zadanie nr 2 : w.Ełk Południe – w.Wysokie od km 23+255 do km 42+765 (wraz z wylotem w ciągu S16 dł. 3,425km) – w systemie projektuj i buduj

Rozpoczęcie projektu : 09.2018
Zakończenie projektu : IV kwartał 2020
Zakres projektu : 24 obiekty mostowe
Inwestor : GDDKiA w Olsztynie
Zleceniodawca : Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Wykonawca : Trakcja PRKiK S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy branży mostowej

Czytaj więcej ...

Most tymczasowy przez rz. Wartę w ciągu DK11 w m. Oborniki w systemie projektuj i buduj

Rozpoczęcie projektu : 03.2018
Zakończenie projektu : 11.2018 (termin uzyskania decyzji Pozwolenie na budowę)
Długość całkowita : 168,00 m
Szerokość całkowita : 11,90 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja składana
Inwestor : GDDKiA w Poznaniu
Zleceniodawca/Wykonawca : STRABAG Sp. z o.o.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy mostu wraz z drogą objazdową, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie wodnoprawne, projekt rozbiórki budynków kolidujących z inwestycją wraz z decyzjami, decyzja pozwolenie na budowę

Czytaj więcej ...

Most przez rz. Wartę w ciągu obwodnicy Wronek w systemie projektuj i buduj

Zakończenie projektu : 2017
Długość całkowita : 221,00 m
Rozpiętość przęseł : 60 + 100 + 60 m
Szerokość całkowita : 15,30 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja belkowa sprężona
Inwestor : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Zleceniodawca : Lafrentz – Polska Sp. z o.o.
Wykonawca : BUDIMEX S.A.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy mostu + operat wodnoprawny wraz z decyzją zwalniającą

Czytaj więcej ...

Kładka dla pieszych nad rz. Supraśl

Zakończenie projektu : 2016
Długość całkowita : 52,00 m
Rozpiętość przęseł : 51,00 m
Szerokość całkowita : 6,90m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja łukowa z pomostem zespolonym
Inwestor : gmina Wasilków
Zleceniodawca : Estakada Tomasz Pawłowski
Zakres zlecenia : Obliczenia i rysunki konstrukcyjne ustroju nośnego

Czytaj więcej ...