Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem konstrukcji inżynierskich. Projekty realizujemy w pełnym zakresie, począwszy od opracowania koncepcji przez uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji, do kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi.

Oferujemy:
– projekty obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady, kładki) wraz z opracowaniami towarzyszącymi,
– projekty tuneli i przejść podziemnych,
– projekty innych obiektów inżynierskich tj. przepusty, ściany oporowe, schody, pochylnie,
– projekty zamienne, optymalizacje do przetargów,
– opinie, ekspertyzy oraz przeglądy okresowe obiektów mostowych,
– ekspertyzy techniczne dla potrzeb przejazdów nienormatywnych,
– obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla mostów i przepustów,
operaty wodnoprawne z obliczeniami hydrauliczno-hydrologicznymi wykonanymi również w programie HEC-RAS wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
– karty informacyjne oraz raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
– dokumentacje przetargowe,
projekty w technologii BIM

Naszym atutem jest również dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami FCE i CAE, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z zagranicznymi kontrahentami.