Rozpoczęcie projektu: 08.2022
Zakończenie projektu: obecnie trwa realizacja
Zakres projektu: 4 obiekty mostowe
Inwestor: Miasto Poznań
Inwestor zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Zleceniodawca: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Zakres zlecenia: Projekt budowlany i wykonawczy branży mostowej, decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę i rozbiórkę.