Rozpoczęcie projektu: 07.2022
Zakończenie projektu: obecnie trwa realizacja
Długość całkowita: 162,40 m
Szerokość całkowita: 15,40 m
Rozpiętość przęseł: 17,75+7×18,00+17,75 m
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja żelbetowa, prefabrykowana
Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Wartość zlecenia: 1 035 660,00 zł brutto
Zakres zlecenia: Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy branży mostowej, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodnoprawne.