Zakończenie projektu : 2017
Długość całkowita : 221,00 m
Rozpiętość przęseł : 60 + 100 + 60 m
Szerokość całkowita : 15,30 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja belkowa sprężona
Inwestor : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Zleceniodawca : Lafrentz – Polska Sp. z o.o.
Wykonawca : BUDIMEX S.A.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy mostu + operat wodnoprawny wraz z decyzją zwalniającą