Zakończenie projektu : 2016
Inwestor : gmina Pobiedziska

W ramach przygotowania koncepcji została uzyskana Decyzja Środowiskowa, wykonano kompleksowe badania geotechniczne pod obiekt i dojazdy, opracowano mapę do celów projektowych, uzgodniono rozwiązanie z gestorami sieci i dróg, zarządcami urządzeń melioracyjnych oraz z PKP. Rozpoznanie większości kolizji i problemów na etapie koncepcji pozwoliło na opracowanie kosztorysu inwestorskiego ze stosunkowo dużą dokładnością. Na podstawie opracowanych przez nas materiałów zostanie w przyszłości ogłoszony przez Inwestora przetarg na wykonanie kompleksowego projektu.