Zakończenie projektu: 04.2022
Długość całkowita: 210,80 m
Szerokość całkowita: 11,00 m
Rozpiętość przęseł: 36,00+50,00+44,00+44,00+36,00 m
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja belkowa zespolona
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy
Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy
Zakres zlecenia: Projekt budowlany i wykonawczy branży mostowej, decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę