Rozpoczęcie projektu: 08.2021
Zakończenie projektu: 03.2023
Zakres projektu: 14 obiektów mostowych (2 mosty, 12 wiaduktów)
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Zleceniodawca: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Wykonawca: Mirbud S.A. (Lider Konsorcjum), Kobylarnia S.A. (Partner Konsorcjum)
Zakres zlecenia: Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny branży mostowej (decyzja ZRID)