Zakończenie projektu: 08.2021
Długość całkowita: 66,00 m
Szerokość całkowita: 3,40-3,80 m
Rozpiętość przęseł: 65,00 m
Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja belkowa zespolona
Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Zleceniodawca/Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Zakres zlecenia: Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, projekt warsztatowy, decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę