Rozpoczęcie projektu : 04.2019
Zakończenie projektu : 01.2020
Długość całkowita : ~250 m
Szerokość całkowita : 2,1 m
Konstrukcja : drewniana
Inwestor : Miasto Poznań, Zakład Lasów Poznańskich
Zleceniodawca/Wykonawca : Mosty Poznań Sp. z o.o.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej wykonanej przez Biuro Projektowe AN-Architekt mgr inż. arch. Adam Nogaj