Rozpoczęcie projektu : 09.2018
Zakończenie projektu : IV kwartał 2020
Zakres projektu : 24 obiekty mostowe
Inwestor : GDDKiA w Olsztynie
Zleceniodawca : Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Wykonawca : Trakcja PRKiK S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy branży mostowej