Rozpoczęcie projektu : 03.2018
Zakończenie projektu : 11.2018 (termin uzyskania decyzji Pozwolenie na budowę)
Długość całkowita : 168,00 m
Szerokość całkowita : 11,90 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja składana
Inwestor : GDDKiA w Poznaniu
Zleceniodawca/Wykonawca : STRABAG Sp. z o.o.
Zakres zlecenia : Projekt budowlany i wykonawczy mostu wraz z drogą objazdową, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie wodnoprawne, projekt rozbiórki budynków kolidujących z inwestycją wraz z decyzjami, decyzja pozwolenie na budowę