Zakończenie projektu : 2016
Długość całkowita i rozpiętość przęseł :
E-4 – 698,00 m; 48 + 10 x 60 + 48 m
E-5 – 518,00 m; 48 + 7 x 60 + 48 m
E-6 – 458,00 m; 48 + 6 x 60 + 48 m
Szerokość całkowita : 14,40 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja belkowa sprężona
Inwestor : Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zleceniodawca : Lafrentz – Polska Sp. z o.o.