06_Lech_04_Wizualizacja_1Zakończenie projektu : 2015
Długość całkowita : 235,80 m
Rozpiętość przęseł : 66,90 + 100,80 + 66,90 m
Szerokość całkowita : 16,90 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja belkowa zespolona górą i dołem
Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Zleceniodawca : Dromost Sp. z o.o.