Zakończenie opracowania : 2015
Inwestor : GDDKiA O/Wrocław
Zleceniodawca : Lafrentz – Polska Sp. z o.o.

W celu maksymalnego przyspieszenia uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na w/w zadanie nasze biuro opracowało w sumie 4 operaty wodnoprawne. Pozwoliło to na stopniowe uzyskiwanie decyzji na wszystkie elementy projektu bez zbędnego oczekiwania na zakończenie całego procesu projektowego. W ramach zlecenia wykonaliśmy obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne dla obiektów mostowych, cieków i urządzeń melioracyjnych. Zostały sprawdzone i zoptymalizowane przekroje przepustów oraz umocnienia koryt rzek.