Zakończenie projektu : 2015
Długość całkowita : 41,00 m
Rozpiętość przęseł : 40,00 m
Szerokość całkowita : 21,30 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja łukowa jednoprzęsłowa
Inwestor : Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Zleceniodawca : DiM Szczecin / PPKBud Zenon Stachowski