09_Bydlino_01_Widok-ogólnyZakończenie projektu : 2014
Długość całkowita : 37,00 m
Rozpiętość przęseł : 36,00 m
Szerokość całkowita : 15,70 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja łukowa jednoprzęsłowa
Inwestor : GDDKiA O/Gdańsk
Wykonawca : Dromost Sp. z o.o.