euroregionZakończenie projektu : 2008
Zakończenie budowy : 2012
Długość całkowita : 182,80 m
Rozpiętość przęseł : 30 + 36 + 36 + 44 + 36 m
Szerokość całkowita : 18,50 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja przegubowa – most wspornikowy
Inwestor : DSDiKA we Wrocławiu
Wykonawca : Dromost Sp. z o.o.