07_Niemirów_04

Zakończenie koncepcji : 2013
Długość całkowita : 222,80 m
Rozpiętość przęseł : 42 + 102 + 42 + 36 m
Szerokość całkowita : 4,30 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja podwieszana
Inwestor : gmina Mielnik
Wykonawca : Dromost Sp. z o.o.