Binder1_Page_05Zakończenie projektu : 2016
Długość całkowita : 775,60 m
Rozpiętość przęseł : 42 + 2 x 48 + 66 + 11 x 48 + 42 m
Szerokość całkowita : 13,10 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja belkowa zespolona górą
Inwestor : Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zleceniodawca : Lafrentz – Polska Sp. z o.o.