Binder1_Page_02

Zakończenie projektu : 2016
Długość całkowita : 619,80 m
Rozpiętość przęseł : 42 + 3 x 60 + 72 + 90 + 72 +2 x 60 +42 m
Szerokość całkowita : 13,10 m
Rodzaj konstrukcji : Konstrukcja belkowa zespolona górą i dołem
Inwestor : Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zleceniodawca : Lafrentz – Polska Sp. z o.o.